Kalendár obsadenosti chaty

V našom kalendári zistíte, či termín, ktorý ste si vybrali na ubytovanie v našej chate, je voľný. Obsadené termíny sú prehľadne zaznačené červenou farbou. Za obsadený termín považujeme taký, na ktorý už zákazníci zaplatili zálohu za ubytovanie.